Denken, voelen en handelen

Denken, voelen en handelen hangt nauw met elkaar samen. De gedachten die wij creëren bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen. En op zijn beurt versterkt ons gedrag weer de manier waarop we denken/creëren.

Ben jij een echte denker, voeler of doener? Eén van deze drie heeft meestal de overhand.

  • Echte denkers, degenen die voornamelijk in hun hoofd leven,
  • De voelers, die snel geëmotioneerd raken
  • De doeners, die de hele dag in de weer zijn en moeite hebben met stilzitten.


Het verleden loslaten

Ieder mens raakt in zekere mate beschadigd. Wat het erger maakt, is als je die beschadiging steeds met je mee blijft slepen. Als je nooit actie hebt ondernomen om deze pijn te verwerken en dat hoofdstuk af te sluiten, blijft die pijn aanwezig. Al denk je er niet bewust aan, het beïnvloedt je dagelijks leven. Het gaat erom dat je vrede met jezelf sluit en aan een nieuw hoofdstuk begint!

Het heeft weinig zin om uitgebreid in je verleden te gaan graven, maar terugkijken in het verleden heeft wel zin als je inzicht wilt krijgen tot de manier waarop jij hebt geleerd om met emoties om te gaan.

Het herkennen van gevoelens die niet passend zijn bij de situatie, helpt om het heden van het verleden te scheiden. Hoe meer je je bewust bent van huidige gevoelens, des te beter ben je ook in staat om oud zeer de ruimte te geven, zonder erdoor te worden overspoeld.


Laat het gaan

Leren om alle ongezonde emoties, mensen en herinneringen te laten gaan is zeer belangrijk. Wanneer we leren om al die bagage te laten gaan dan hoeven we niks meer te dragen. We geven ruimte en energie voor nieuwe en betere kansen.

Wanneer je gaat voelen en observeren word je toeschouwer van al de gedachten, gevoelens en prikkels die door je heen gaan. Je kunt er van een afstandje naar kijken en je ervan bewust worden dat je niet deze gedachten, gevoelens en prikkels bent. Je kunt ervoor kiezen of je er wel of niet op wil reageren. “Je gaat beseffen dat je een keuze hebt”.

Waar je ook bent, wat je situatie op dit moment ook is, er is altijd een uitweg. Dit vraagt alleen om een nieuwe manier van denken, een andere overtuiging en/of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.


Positief denken

Positief denken maakt niet alleen je leven leuker, het helpt je zelfs langer te leven. Leer hoe je negatieve gedachten uit je leven gooit, en vaker geniet van een positieve spiraal.

Geef een negatieve gedachte alle ruimte, en voor je het weet vormt het zich tot een enorm ‘doemscenario’. Geef jezelf wat meer tijd met een negatieve gedachte, en je raakt overtuigt van zijn waarheid. Je gaat geloven in je eigen gedachtekronkel, en ernaar handelen. Je gaat handelen vanuit angst waardoor je in een negatieve spiraal terecht komt.

Je merkt hoe je negativiteit anderen beïnvloedt, je merkt hoe je constant op zoek bent naar bevestiging van je negatieve gedachten. Je voelt je niet geïnspireerd maar verslagen, het leven verliest haar glans en wordt gevoed door angst voor allerlei ‘slechte’ dingen. Je voelt je gespannen en na verloop van tijd zelfs minder gezond.

Besef dat deze negatieve gedachtenspiraal niet meer ‘echt’ is dan een positieve gedachtenspiraal. Negatief denken voelt vaak veilig en comfortabel. Het voelt dichter bij de realiteit omdat veel zaken in de maatschappij op basis van negatieve gedachten worden geregeld. Het geeft je een gevoel van macht en controle.

Toch kun je zelf kiezen hoe jij reageert op de dingen die je meemaakt. Jij kunt zelf bepalen of je er positief of negatief mee omgaat. Je bepaalt zelf in hoeverre je negatieve gedachten toelaat, en hoe lang je ze laat ronddwalen in je gedachten.

Positief denken is de weg naar liefde en eenheid. Negatief denken is de weg van angst. De weg naar afzondering. Geen van twee is ‘goed’ of ‘slecht’. Je bepaalt zelf voor welke weg je kiest op basis van waar je naartoe wilt. Wil je leven vanuit liefde? Of wil je leven vanuit angst?


Positiviteit trekt meer positiviteit aan

Zoals negatieve gedachten je mee kunnen sleuren in een negatieve spiraal, zo kan een positieve gedachte je eindeloos inspireren. Positiviteit brengt meer licht in je leven. Je voelt je fijner, optimistischer en sterker.

Positief denken zet je aan tot creatie, delen en tot het zien van mogelijkheden. Je kunt groeien, kansen benutten, meer genieten van ieder moment. Positief denken helpt je lekker in je vel te zitten en je vaker goed te voelen.

Je voelt je niet gelukkiger omdat jou alleen nog maar positieve dingen overkomen. Je voelt je gelukkiger omdat je gebeurtenissen in een positief daglicht zet, in plaats van het als negatief te ervaren. Je kiest voor een hoopvolle, liefdevolle blik op de wereld en jouw leven.


Kiezen voor positief denken

Goed en slecht bestaan niet. Jij kunt zelf bepalen hoe je de wereld het liefst ervaart. Je kunt kiezen voor de weg van liefde en verbondenheid, en je best doen om alles te bekijken vanuit een positieve gedachte.

En stuit je op zaken die jij absoluut bestempelt als ‘slecht’? Laat je dan niet meeslepen in de negativiteit van de gebeurtenis. Zoek naar oplossingen, mogelijkheden en kansen. Laat je niet verslaan door je negatieve gedachten. Wil je vooruit komen? Laat je dan inspireren door positiviteit.

Je kunt altijd positief blijven door jezelf af te vragen vanuit welke basis een bepaalde gedachte ontstaat. Ontstaat je gedachte vanuit een gevoel van angst? Laat hem dan los, geef die gedachte niet de kans om te groeien in je hoofd.

Ontstaat je gedachte vanuit een gevoel van liefde, vertrouwen, hoop en verbondenheid? Geef deze gedachte dan de aandacht die het verdient. Geef het de ruimte om een positieve spiraal te creëren. Richt je op de positieve kanten van het leven, en merk hoe je leven verandert.